پروژه یادمان شهدای گمنام پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم بزودی افتتاح می شود.

پروژه یادمان شهدای گمنام پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم بزودی افتتاح می شود.

درخشش دانشگاه علوم پزشکی قم در پایش برنامه عملیاتی وزارت بهداشت و جشنواره شهید رجایی سال 1399

درخشش دانشگاه علوم پزشکی قم در پایش برنامه عملیاتی وزارت بهداشت و جشنواره شهید رجایی سال 1399

دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد

برگزاری جلسه هماهنگی جایریزی ساختار تشکیلات جدید مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

برگزاری جلسه هماهنگی جایریزی ساختار تشکیلات جدید مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

اخبار و اطلاعیه‌ها

آمار معاونت

تعداد مدیریت

میز خدمت

آموزش ضمن خدمت

سامانه فیش حقوقی

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه آموزش کارکنان

مـیز خدمـت