نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با تیم مدیریتی جدید مجتمع بیمارستانی خیرین سلامت برگزار شد

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با تیم مدیریتی جدید مجتمع بیمارستانی خیرین سلامت برگزار شد

نشست کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه برگزار شد

نشست کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه برگزار شد

گزارش تصویری - جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

گزارش تصویری - جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

بازدید معاون توسعه دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی کامکار- عرب نیا

بازدید معاون توسعه دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی کامکار- عرب نیا

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با تیم مدیریتی جدید مجتمع بیمارستانی خیرین سلامت برگزار شد

نشست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با تیم مدیریتی جدید مجتمع بیمارستانی خیرین سلامت برگزار شد

دکتر بابک فرزین نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در نشستی با سرپرست ریاست ، سرپرست مدیریت و برخی از مدیران مجتمع بیمارستانی خیرین سلامت(نکویی، هدایتی، فرقانی، ایزدی)، از نزدیک با مسائل و مشکلات این مجتمع آشنا شد.

99/12/06

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها

دستاوردها

اخبار پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

میز خدمت

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر