شرایط تفاهم نامه:

  1. -    شامل10درصد تخفیف خرید نقدی نسبت به هر فاکتور درخصوص خرید مبلمان  با ارائه کارت پرسنلی.
  2. -    فروشنده ملزم به ارائه فاکتور رسمی می باشد.
  3. -    زمان تحویل در قراردادهای فروش منعقده با پرسنل مشخص گردد و در صورت عدم تحویل در موعد مقرر جریمه‌ای روزانه معادل2 درصد مبلغ کل قرارداد فی مابین ، لحاظ گردد.
  4. -    خرید اقساطی نیز برای پرسنل به صورت 3/1 نقد و الباقی به صورت 6 ماهه با چک کارمندی مد نظر است.
  5. -    هرگونه خرید اقساطی مشمول اضافه پرداختی به اصل مبلغ نمی باشد.

 

 

نشانی : قم. خیابان کلهری روبروی بلوار طاها . تلفن : 02537220200