شرایط تفاهم نامه

استفاده از کلیه امکانات و خدمات غذایی و رفاهی و پذیرایی با 24 درصد تخفیف نسبت به هر فاکتور (شامل 15  درصد تخفیف در فاکتور خرید و حذف 9درصد مالیات بر ارزش افزوده ) و بدون حق سرویس و حق ورودی.

 

آدرس: قم – خ انسجام – جنب فروشگاه هومان تلفن: 09129642447