شرایط تفاهم نامه :

استفاده از کلیه امکانات و خدمات غذایی و رفاهی و پذیرایی با 19 درصد تخفیف نسبت به هر فاکتور (شامل 10  درصد تخفیف در فاکتور خرید وحذف 9درصد مالیات بر ارزش افزوده ) و بدون حق سرویس و حق ورودی.

 

آدرس :قم خیابان بلوار امین نبش ک 47 تلفن :02532927739

https://www.instagram.com/alborzres/