شرایط تفاهم نامه

استفاده از کلیه امکانات و خدمات غذایی و رفاهی و پذیرایی شامل 6  درصد تخفیف نسبت به هر فاکتور و حذف مالیات بر ارزش افزوده

 

آدرس: : قم- باجک ۲ - خیابان شهید لواسانی - نبش کوچه ۳۵. تلفن: ۰۲۵۳۷۷۵۰۵۵۶

 غذا در این مجموعه به صورت بیرون بر می باشد...