احداث مرکز بهداشتی درمانی نجاتی- امامزاده ابراهیم (ع)  
احداث مرکز بهداشتی درمانی فرقانی ( شیخ آباد)  
احداث مرکز بهداشتی درمانی سلفچگان  
احداث مرکز بهداشتی درمانی امام رضا(ع) - پردیسان  
احداث مرکز بهداشت استان  
احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی لنگرود  
احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی جعفریه  
احداث خانه بهداشت روستای مبارک آباد  
احداث مرکزجامع سلامت امام حسن علیه السلام  
احداث مرکز خدمات جامع سلامت ایثار  
احداث خانه بهداشت روستای نیزار
احداث خانه بهداشت روستای پاچیان
احداث خانه بهداشت روستای سنجگان
احداث خانه بهداشت روستای جنداب
احداث خانه بهداشت روستای خورآباد
تکمیل طبقه فوقانی مرکز بهداشت شهرستان
احداث خانه بهداشت روستای راهجرد
احداث منازل مسکونی دستجرد
احداث خانه بهداشت روستای ونارچ
احداث خانه بهداشت روستای صرم
احداث خانه بهداشت روستای اسلام آباد
احداث درمانگاه امام علی النقی (علیه السلام)
احداث پایگاه بهداشت شهروند پردیسان
احداث پایگاه بهداشت بصیرت پردیسان