کارکنان

نام و نام خانوادگی: خانم فائزه حیدری

سمت: مدیر تحول اداری و بهبود روشها

مدرک:فوق لیسانس مدیریت دولتی

ایمیل: faheydari@muq.ac.ir

 

 

اطلاعات تماس:

 

تلفن: 31071373-025     

 

فایل ها