شرایط تفاهم نامه :

  1. -     استفاده از کلیه امکانات و خدمات غذایی و رفاهی و پذیرایی با 24 درصد تخفیف نسبت به هر فاکتور (شامل 15  درصد تخفیف در فاکتور خرید و حذف 9درصد مالیات بر ارزش افزوده ) و بدون حق سرویس و حق ورودی. تخفیف ویژه با هماهنگی جهت اتاق CIP

تبصره: 9% مالیات بر ارزش افزوده فقط در رستوران سنتی دریافت می گردد.

  1. -     استفاده رایگان از پارکینگ پاساژ با ارائه فاکتور خرید غذا.

آدرس : قم - بلوار محمد امین - نبش کوچه ۱۶ - مجتمع تجاری شهر - طبقه، چهار . تلفن :02532171

 

https://www.instagram.com/yooshita_qom/

https://www.delino.com/restaurant/yooshita_fastfood