شرایط تفاهم نامه

-     استفاده از کلیه امکانات و خدمات غذایی و رفاهی و پذیرایی با 25 درصد تخفیف نسبت به هر فاکتور (شامل 16  درصد تخفیف در فاکتور خرید وحذف 9درصد مالیات بر ارزش افزوده ) و بدون حق سرویس و حق ورودی.

آدرس: قم- شهر کهک  بعد از روستای دستگرد تلفن:09202526640

https://www.instagram.com/dehkade_mojalal/