شرایط فروش محصولات:

1.نحوه محاسبه مبلغ فروش اقساطی کالا با کارمزد ماهیانه 1/5 درصد بدون پیش پرداخت و بازپرداخت حداکثر 12 ماهه می باشد.

قسط هرماه=12 ماه/مبلغ کل=مبلغ خرید/مبلغ کارمزد=12ماه*5/1%*مبلغ خرید:نحوه محاسبه

2.سقف خرید برای هر نفر با احتساب کارمزد مربوطه حداکثر تا سقف 100/000/000 ریال (صد میلیون ریال) می باشد.

آدرس فروشگاه صدرا سیستم:

میدان رسالت ابتدای بلوار سمیه پلاک 38  تلفن: 37747136