شرح وظایف واحد تاسیسات

1- تنظیم و تقسیم برنامه کار پرسنل تأسیسات و تجهیزات بر حسب تخصص و ساعات خدمت .

2- نظارت فنی و کنترل مصرف در امور تأسیسات .

3- سرپرستی انجام تعمیرات فصلی و تهیه قطعات یدکی و لوازم موردنیاز سالانه .

4- انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد .

5- تهیه آبگرم موردنیاز قسمتها .

6- نگهداری و سرویس و آماده نگه داشتن سیستم تأسیسات .

7- بهره برداری و تعمیر لوازم تأسیسات در حد توان .

8- نگهداری سیستم های مختلف تأسیساتی و آبرسانی .

9- تعمیر و تعویض وسایل برقی از قبیل : پریزهای برق ، روشنائی ها و کلیدهای مینیاتوری تابلوها .

10- بازرسی و تمیزکردن سیستم های برودتی و دستگاههای هواساز .

11- انجام تعمیرات و نظارت بر کار سرویس های بهداشتی ، تأسیسات آتش نشانی و شارژ کپسولهای آتش نشانی .

12- کنترل لوله کشی قسمتها ـ شیرهای آب ، شیرفلکه ها ، سیفونها و فلاشتانک ها و برطرف نمودن معایب .

13- تهیه گزارشی از فعالیت ها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه .