شرح وظایف واحد امور مالی و پشتیبانی:

1- انجام امور مالی ستاد دانشگاه، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، مرکز علمی کاربردی دانشگاه

2- انجام امور مالی پرداخت‏های متمرکز مراکز تابعه

3- تدارک کلیه اقلام مورد نیاز بر اساس دستورالعملهای مصوب

4- تهیه گزارش های مالی از نتایج فعالیت ها از قبیل تراز آزمایشی، صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و ...

5- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق مالی بهادار و ضمانت نامه های دریافتی و انجام اقدامات لازم در مورد وصول، تمدید یا ابطال آنها

6- ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی بر اساس ضوابط و مقررات