مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی؛

بخشی ازساختار تشکیلاتی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه است که در راستای سیاست­ها واهداف دانشگاه از طریق برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر امور پشتیبانی، رفاهی و ورزشی وحرکت در جهت بهینه سازی منابع وجلوگیری از هدر رفت منابع مالی وهمچنین ارتقای سطح امکانات رفاهی کارکنان، تلاش در شفاف نمودن شرح وظایف کاری، آشنایی سایر حوز­ه­ها از عملکرد مدیریت امور پشتیبانی، انجام تصمیم­گیری مبتنی بر پژوهش و نیز نگرش کلان در جهت خرید مناسب را برعهده دارد و براساس اولویت­ها نسبت به توزیع مناسب وعادلانه امکانات رفاهی و ورزشی اقدام نموده و زمینه عدالت اجتماعی در ارائه خدمت به کارکنان را فراهم می­نماید.