دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم با اعتقاد به ضرورت بهرهگیری نظام‌مند از توانایی‌های فکری و خلاقیت سرمایه انسانی و گسترش مشارکت ایشان در اداره دانشگاه، اقدام به استقرار نظام پیشنهادها نموده تا با همفکری و هم­اندیشی  زمینه بهره­گیری از خلاقیت­های کلیه اعضای سازمان را بوجود آورد.

لذا اهداف ذیل را از ایجاد نظام مذکور دنبال می‌نماید:

 • عنایت به کرامت انسانی و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه تفکر و تعقل کارکنان به منظور ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از نیروی بیکران اندیشههای و کارکنان مشارکت کلیه آن‌ها در حل مشکلات و ایجاد بهبود مستمر در استانداردهای کاری.
 • افزایش حس وفاداری سازمانی در کارکنان و همسو نمودن اهداف فرد و سازمان از طریق فراهم نمودن منافع مشترک مادی و معنوی.
 • تقویت حس مسئولیت، اعتماد به نفس، ایجاد انگیزه و رشد خلاقیت و نوآوری کارکنان.
 • بهبود مستمر امور از طریق بالابردن کیفیت خدمات، حذف اتلافها، افزایش رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ها و سایر اهداف مشابه.
 • ایجاد فرصت برای کارکنان در شناخت، پرورش و تقویت استعدادها و توانایی‌های بالقوه خویش و تلاش برای جلب مشارکت  و استفاده از تجربه، اندیشه و عقاید کارکنان در فرایند تصمیم گیری‌ها
 • تقویت فرهنگ به اشتراک گذاشتن ایده‌ها
 • پدید آوردن فضای مناسب برای شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجارب کارکنان و افزایش میزان تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار
 • فراهم آوردن فضای آزاد و سالم برای طرح و نقد اندیشه و وسعت دادن به میزان آگاهی‌ها و توانایی‌های کارکنان از راه دریافت نظرات، پیشنهادها و ارزشیابی و نقد آنان
 • ایجاد انگیزه‌های معنوی و مادی برای برانگیختن و به کار گرفتن توان بالای اندیشیدن و پدید آوردن راهکارهای سازنده از سوی کارکنان
 • فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در پیشبرد اهداف بخش سلامت و آموزش پزشکی
 • کاهش هزینه‌های جاری، بهبود روندهای عملیاتی و افزایش بهره‌وری
 • ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین کارکنان.
 • بهبود ارتباطات و روابط متقابل بین کارکنان و مدیران به منظور ارتقای بهره‌وری
 • تلاش در جهت ایجاد شرایط کاری پویا و سازنده با هدف سرعت بخشیدن به روند رشد و دسترسی به اهداف و سیاست‌های سازمان با مشارکت کارکنان
 • بهبود مستمر امور محوله، کاهش هزینهها، بهبود روندها و رفع مشکلات سازمان با بهرهگیری از نظرات و آرای کارشناسی
 • شنیدن آرا و اندیشههای همه کارکنان
 • ایجاد انگیزه در کارکنان در به کارگیری نیروهای مبدع و مبتکر
 • از بین بردن حاشیه‌نشینی و بی‌تفاوتی در کارکنان
 • ارتقاء سطح کارائی کارکنان و همسو کردن اهداف فرد و سازمان
 • ایجاد شرایط کاری پویا و سازنده در سرعت بخشیدن به روند رشد و پیشرفت سازمان
 • ارتقاء سطح کیفی زندگی مادی و معنوی و سلامت و نشاط روحی در کارکنان
 • ایجاد حس مالکیت در کارکنان
 • افزایش توان اجرایی مدیریت در اداره امور سازمان
 • افزایش قدرت انعطاف‌پذیری سازمان در برابر شرایط نامطمئن محیطی و حذف کارهای زائد اداری و اثرات بوروکراسی اداری.
 • تسهیل در گردش اطلاعات در درون سازمان
 • القای نگاه یکپارچه و همسو در مجموعه کارکنان و مدیران سازمان و پرهیز از کار انفرادی