ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 فائزه حیدری
مدیر توسعه سازمان و تحول اداری(دبیر کمیته)
2 حمید ترابیان
مدیر امور دانشجویی(عضو کمیته)
3 محمد عزیزی‌فر معاون اجرایی مرکز بهداشت(عضو کمیته)
4 علی عزتی‌فر سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی(عضو کمیته)
5 ولی‌اله صمدی رئیس اداره پرستاری(عضو کمیته)
6 اکرم مهراندشت سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه(عضو کمیته)
7 فاطمه فیضی کارشناس امور پیگیری(عضو کمیته)
8 آمنه‌سادات سیدفرج‌اله سرپرست اداره خدمات آموزشی(عضو کمیته)
9 عاطفه مقدسی‌نوید
کارشناس تحول اداری