مسئولین پایش برنامه عملیاتی
حوزه مسئول پایش
معاونت بهداشتی آقای شهاب مالمیر
معاونت آموزشی خانم زهرا زارعی
خانم انصاری
معاونت دانشجویی و فرهنگی آقای حسین هزارخوانی
معاونت تحقیقات و فناوری آقای دکتر سعید شمس
معاونت غذا و دارو آقای مهدی احمدی
معاونت درمان آقای زجاجی
خانم لیلا عابدینی
آقای حسام محلوجی نیا
اداره پرستاری خانم هنگامه جلالی پور
حوزه طب سنتی آقای شهاب روحانی
اورژانس آقای حمید دره باغی
پدافند غیرعامل آقای علی اکبر قربانی
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات خانم سلبی حیدری
مدیریت حراست خانم کوثر بازیار
اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آقای مسعود کریمی
مدیریت روابط عمومی آقای محمدرضا ساکت
مدیریت امور حقوقی آقای احمد جهانبخش
آقای یوسف امامیاری
مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت آقای عباسعلی واشیان
دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی آقای احمد نامداری
مدیریت گزینش آقای محمود عاشوری
اشتغال و کارآفرینی آقای حسین تقی زاده
مدیریت امور مالی آقای محمد کاظم پیشوایی
مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد خانم فاطمه سلمانیان
مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی آقای مجتبی کاردان فرد
مدیریت منابع انسانی آقای حمید قاسمی
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی آقای محمد رضایی پور
امور اقتصادی آقای علی خلج
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری عاطفه مقدسی نوید