ثبت نام دومین جشنواره سپاس ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز شد

ثبت نام دومین جشنواره سپاس ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز شد

در راستای تجلیل از کارکنان و مدیران نمونه دانشگاه علوم پزشکی قم، واجدین شرایط میتوانند جهت ثبت نام دومین جشنواره سپاس از تاریخ 4 شهریور لغایت 15 شهریور به واحد منابع انسانی یا امور عمومی مراکز خود مراجعه کنند

بیش از 700 نفر از پرسنل دانشگاه استخدام رسمی می شوند
مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قم

بیش از 700 نفر از پرسنل دانشگاه استخدام رسمی می شوند

مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: پیرو تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجلس شورای اسلامی و بخشنامه وزارت بهداشت تعداد 735 نفر از پرسنل غیر رسمی از جمله (شرکتی، قراردادی، قرارداد 89 روز و طرحی) به استخدام رسمی دانشگاه در خواهند آمد.