ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 17381
بازديدکنندگان امروز: 407
کل بازديدکنندگان: 5793880
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.4063 ثانيه
کارگزینی بازنشستگی
واحد كارگزینی بازنشستگی و وظیفه بگیران  ( آقايان هاشمی ،چاوشي و خانم اهمه داخلی  346)
1. شرایط بازنشستگی و بازخریدی كاركنان
2. شرایط برقراری حقوق وظیفه وراث
3. شرایط كاركنان ازكارافتاده

شرایط بازنشستگی 
ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری:
دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شریط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید :
الف) حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35  سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .
ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق .
تبصره 1 - سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد .
تبصره 2 - دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 60 سال سن و همچنین کارمندانی که دارای 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 65 سال سن می باشد را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نماید .
تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند . سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است . کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از 25 سال است در صورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند .
 
قانون بازنشستگی بیش از موعد
به دولت اجازه داده می شود از تاریخ 5/6/86  ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید . پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس 30سال خدمت پرداخت خواهد شد . حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم 20 سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان 5 سال است . پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
شرط بازخریدی کارکنان 
كاركنانی كه شرایط بازنشستگی را نداشته باشند می توانند برابر مقررات درخواست بازخریدی كنند در فرم مربوطه درصورت موافقت با بازخریدی آنان به ازای هرسال خدمت 45 روز حقوق و مزایای قانونی تعلق می گیرد این قبیل كاركنان می توانند درخواست استرداد كسور بازنشستگی و سنوات خود را نیز بنمایند.

شرایط برقراری حقوق وظیفه وراث
با رعایت ماده 86 قانون استخدام كشوری، وراث قانونی ازلحاظ این قانون عبارتند از فرزندان – زوج یا زوجه دائمی، مادر و پدری كه در كفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارابودن ضوابط زیر:
• الف فرزندان و نوادگان ذكور تا بیست سال حقوق تعلق می گیرد و چنانچه تحصیلات دانشگاهی داشته باشند تا 25 سال حقوق تعلق میگیرد.
• ب – فرزندان و نوادگان اناث در صورتیكه تحت تكفل بوده و مادام كه اشتغال نداشته باشند می توانند از حقوق وظیفه استفاده كنند.
• پ - مادر متوفی بشرط نداشتن شوهر
• ج - عیال متوفی
• د- شوهر در صورتیكه علیل و ازكارافتاده و تحت تكفل باشد.
• خ- فرزندان و نوادگان علیل قادر به انجام كار نباشند مادالعمر حقوق می گیرند.

شرایط كاركنان ازكارافتاده
چنانچه مستخدمی با هر قدر سابقه خدمت و سن بیمار باشد كه نتواند كاركند و شورای پزشكی موضوع ازكارافتادگی وی را تائید نماید پس از گواهی و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حقوق ازكارافتادگی برقرار می شود.