ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 14125
بازديدکنندگان امروز: 36
کل بازديدکنندگان: 5669836
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.4375 ثانيه
واحد امور مرخصی ها و حضور و غیاب
مرخصی استحقاقی واستعلاجی: (کارشناس مربوطه : آقای رضایی  داخلی  226)
1. مرخصی استحقاقی مستخدمین در یكسال تقویمی در صورت اشتغال كامل وب طور تمام وقت یك ماه میباشد.
2. حداكثر استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره در یكسال تقویمی چهار ماه می باشد.
3. مرخصی ساعتی جهت استفاده كاركنان در مدت یكسال دوازه روز میباشد.
4. مرخصی استعلاجی در یكسال تقویمی چهار ماه با تائید پزشك معتمد كمیسیون پزشكی دانشگاه و مازاد بر آن در صورت تائید كمیسیون پزشكی و به عنوان مرخصی صعب العلاج محسوب می گردد و به مدت یكسال از حقوق فوق العاده شغل برخوردار می گردد و مازاد بر آن فقط حقوق پرداخت می گردد.
5. مرخصی استعلاجی زایمان شش ماه با استفاده از گواهی شیردهی.
6. مرخصی ساعتی جهت شیردهی تا20 ماهگی كودك یك ساعت در ساعات مقرر اداری.
7. مرخصی استعلاجی برای زایمان دوقلو؛ پنج ماه و سه قلو و بیشتر یكسال با استفاده ازحقوق و فوق العاده شغل.

مرخصی بدون حقوق:
1. مرخصی بدون حقوق كاركنان رسمی در طول خدمت سه سال و برای ادامه تحصیلات عالی و رشته مورد نیاز دستگاه حداكثر تا 5 سال قابل تمدید می باشد .
2. مرخصی بدون حقوق كاركنان رسمی آزمایشی در یكسال تقویمی دو ماه می باشد.
3. مرخصی بدون حقوق كاركنان پیمانی در یكسال تقویمی یك ماه می باشد.
4. در زمان مرخصی بدون حقوق حفظ پست سازمانی الزامی نمی باشد.
5. مرخصی بدون حقوق به تبعیت از همسر جهت اعزام به خارج از كشور 6 سال می باشد.