ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12831
بازديدکنندگان امروز: 90
کل بازديدکنندگان: 5781800
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.2812 ثانيه
معرفي كليه خدمات قابل ارائه
آنچه در ذيل مي آيد بخشي از فعاليتها و خدماتي است كه توسط اداره امور حقوقي، قراردادها و املاک دانشگاه قابل ارائه مي باشد.

- پاسخ به استعلامها و مشاوره حقوقي ستاد دانشگاه و واحدهاي تابعه و همكاري و مشاركت در رفع مشكلات حقوقي دانشگاه و واحدهاي تابعه.
 
- پاسخ به سوالات همكاران دانشگاهي و مشاوره حقوقي
- بررسي و پيگيري پرونده‌هاي حقوقي و اظهارنظر در مسائل مختلف حقوقي و جزايي دانشگاه
 
- حضور در مراجع مختلف اداري، قضايي، ثبتي، و شركت در كميسيونهاي مربوطه و اداي توضيحات
- تهيه و تقديم دادخواست عليه اشخاص و تعقيب دعاوي و دفاع از دعاوي اقامه شده تا صدور راي نهايي جهت استيفاي حقوق دانشگاه

- پيگيري دعاوي كه عليه متخلفين از مقررات بهداشتي. درماني از طريق معاونتهاي بهداشتي ، درمان ، غذا و دارو دانشگاه در مراجع قضايي مطرح و به دفتر حقوقي ارجاع مي‌گردد.
 
- طرح دعاوي در مراجع قضايي جهت مطالبه خسارت، تخليه ملك مسكوني و الزام به انجام تعهد، پرداخت اجور معوقه، تعديل اجاره بها..

-  طرح دعاوي و پيگيري در مورد سرقتهاي انجام شده در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه
 
- دفاع از دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري عليه دانشگاه و واحدهاي تابعه بخصوص واحدهاي اداري و آموزشي ، كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح مي‌گردد با همكاري مديريت نيروي انساني.

- انجام امور حقوقي مربوط به اموال و املاك از قبيل اخذ پروانه نقل و انتقال ، اعتراض به آراي كميسيون ماده 100 شهرداري ، تقاضاي صدور سند جهت املاك از اداره ثبت اسناد و املاك در مورد املاكي كه تاكنون براي آنها سند صادر نگرديده است پيگيري و دريافت مال‌الاجاره از مستأجرين املاك دانشگاه و ارسال فيشهاي واريزي به امور مالي.
 
- انجام امور ثبتي و تعقيب عمليات اجرايي ثبتي.

- بررسي و تهيه و تنظيم كليه عقود و قراردادها و اسناد فيمابين دانشگاه و واحدهاي تابعه اشخاص حقيقي و حقوقي لازم به توضيح است كه بيش از80% قراردادهاي واحدهاي تابعه دانشگاه در اين اداره تهيه و تنظيم مي‌گردد و 20% مابقي نيز بايد با هماهنگی و تاييد اين اداره انجام شود.
 
- مراجعه به اداره كل و امور اجتماعي و پيگيري شكايات كارگران و شركت در هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و پيگيري آن تا حصول نتيجه و راهنمايي و ارشاد كليه واحدهاي تابعه در امور كارگران و دقت در اجراي قانون كار

- پيگيري اسناد متعهدين به خدمت(دانش‌آموزان بهياري، پرستاري و دانشجويان و بورسيه‌ها و غيره) تاركين خدمت و همچنين مراجعه به دفترخانه جهت فسخ اسنادي كه تعهد آنان انجام گرديده است .
 
- پيگيري امور اختلافي با ديگر سازمانهاغ و ادارات دولتي از طريق استانداري و در صورت عدم حصول توافق از طريق مراجع قضائي .
 
- پيگيري موارديكه از طريق سازمان بازرسي استان و ديوان محاسبات مطرح و درخواست پاسخگوئي دانشگاه شده اند . در اين زمينه با همكاري واحدهاي مرتبط با موضوع اقدام به تهيه پاسخ و ارائه به مراجع مذكور ميگردد .