ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11981
بازديدکنندگان امروز: 381
کل بازديدکنندگان: 5793854
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.3124 ثانيه
شرح وظایف
اقدامات قضايي در جهت استيفاي حقوق دولت

الف- امور كيفري
 
از قبيل( اخلال در نظم عمومي ستاد و دانشگاه ، معاونتها ، بيمارستانها ، درمانگاهها و ديگر واحدهاي تابعه دانشگاه ، توهين و ضرب و شتم همكاران در حين انجام وظايف قانوني ، اختلاس كلاه برداري ، خيانت در امانت ، سرقت ، جعل سوء استفاده و غيره) كه مراحل آن بشرح ذيل مي‌باشد.
 
• ارسال و ارجاع موارد و اتفاقات هاي مختلف كيفري به دفتر حقوقي .
• بررسيهاي اوليه و تهيه گزارش و اطلاعات مورد نياز و تعيين نحوه برخورد با موضوع . 
• طرح شكايت و تنظيم شكوائيه
• تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
• پيگيري از طريق مراجع انتظامي(كلانتري، آگاهي)
• معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگري تا حصول نتيجه
• تهيه لايحه هاي دفاعي در مراحل پيگيري پرونده و تنظيم لايحه تجديد نظرخواهي در صورت نياز آن .
• پيگيري مراحل اجرايي احكام صادره .

ب- امور حقوقي
 
• بررسيهاي اوليه و تهيه گزارش ابتدايي
• تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي
• تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه مدارك لازم.
• شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت و پي گيري مستمر روند رسيدگي 
• اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم
• تهيه و تنظيم لوائح دفاعيه و تجديدنظرخواهي .


بررسي و پاسخ به دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه دانشگاه

 
از قبيل ضرر و زيان وارده به دانشگاه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ، موارد تخليه ملك مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد و… با تنظيم لايحه، تهيه مدارك و مستندات لازم، شركت در جلسات رسيدگي.


بررسي و پاسخ به دعاوي كيفري
برسي، شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري
در اين زمينه پيگيري ، پاسخ و شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه و موسسات تابعه بخصوص واحدهاي آموزشي و نيروي انساني قابل ذكر مي باشد .

رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در مراجع ديگر
 
1. هياتهاي مالياتي: بررسي پرونده‌هاي مالياتي و رسيدگي به اختلاف‌هاي مالياتي
2. هيات‌هاي تشخيص حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي
3. هيات‌هاي تشخيص تأمين اجتماعي: بررسي پرونده‌هاي مربوط به عدم پرداخت حق بيمه
4. كميسيون ماده 100: بررسي پرونده‌هاي مربوط به تخلفات ساختماني از قبيل اضافه بنا عدم رعايت تراكم و كاربري .
5. پيگيري پرونده هاي مطروحه در ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كشور .
6. پيگيري پرونده هاي حقوقي مورد اختلاف با ديگر ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي قبل از منتهي به دادگاه به منظور حل و فصل موضوع .

بررسي و رسيدگي به قراردادها
 
1- تهيه و تنظيم متن پيش نويس قراردادهاي دانشگاه و واحدهاي مختلف با اشخاص حقيقي و حقوقي ، بررسي مدارك و شرايط قانوني طرف قرارداد و تأئيد نهايي در صورت عدم وجود مشكل قانوني و تأييد دفتر حقوقي.

* برخي از قراردادها عبارتند از :
 
• قراردادهاي تأسيساتي، فني، ساختماني، عمراني، احداث بنا رنگ‌آميزي
• قراردادهاي خدماتي. تهيه و طبخ غذا، سرويس اياب و ذهاب، اجاره
• قراردادهاي خريد لوازم و تجهيزات پزشكي(ارزي و ريالي )، خريد سخت‌افزار و ديگر خريدهاي موردنياز . 
• قراردادهاي آموزشي پژوهشي تحقيقاتي، تبليغاتي، مشاوره تأليف نشر كتب و مجلات
• قراردادهاي سرويس نگهداري موتورخانه تأسيسات، ساخت، حمل و نصب و راه‌اندازي
• قراردادهاي طراحي و برنامه‌ريزي نرم‌افزاري
• قراردادهاي بيمه اي (پزشكان، پيراپزشكان، مسئول فني و ... )
• قراردادهاي درماني
• قراردادهاي خريد خدمت پزشكان متخصص ، پزشك روستا و ....
• قرارداد خريد خدمت جهت پايگاههاي بهداشتي

* مشاركت در فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده ها :

- شركت در جلسات مربوطه و مشاركت در فرآيند تصميم گيري .
- اجراي مراحل عملياتي مناقصات و مزايده ها از قبيل تهيه آگهي عمومي ، تهيه شرايط شركت در مناقصه و مزايده ، مشاركت در جلسات بازگشايي پاكات پيشنهادات و انتخاب برنده .
2-تهيه و تنظيم متن متمم، اصلاحيه و توافق نامه‌هاي مربوط به قراردادها پس از بررسي شرايط و ضوابط قانوني مربوطه .
3- تهيه و تنظيم توافق نامه ها و صلح نامه هاي مختلف .


بررسي وضعيت متعهدين خدمت

 
1. بررسي وضعيت تعهد و اخذ غرامت تحصيلي از متعهدين خدمت
2. اقدام جهت مكاتبات لازم در زمينه اخذ سند تعهد و تعيين ميزان مطالبات دانشگاه از متعهدين از طريق ادارت و قسمت‌هاي مربوطه پرداخت كننده وجوه يا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد
3. اخذ تعهد رسمي از افرادي كه جهت گذارندن دورههاي آموزشي به اين دفتر معرفي مي‌گردند.
4. پيگيري اسناد متعهدين به خدمت(دانشجويان پزشكي-پرستاري-بهياري) و تاركين خدمت و همچنين فسخ اسنادي كه تعهد آنان سپري شده است


اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي
 
1. اخذ وثيقه‌هاي ملكي و غيرملكي از متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي
2. اقدام در جهت فك سند در صورت ايفاي تعهدات شخص متعهد از طريق دفترخانه مربوطه و اجراي ثبت تا حصول نتيجه
3. در صورت عدم ايفاي تعهد تقاضاي صدور اجراييه و ارسال آن به اجراي ثبت جهت وصول طلب
4. مكاتبه با اداره متبوع كارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و كسر از حقوق وي


بررسي امور ثبتي

 
1. نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
2. جمع‌آوري مدارك مورد نياز در مورد املاكي كه در حين اجراي تشريفات ثبتي مورد اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي‌گيرند.
3. تهيه و تنظيم قرارداد (رسمي-غيررسمي) معاملات از قبيل خريد و فروش اجاره رهن.
4. تقاضاي صدور سند در مورد املاكي كه تا كنون سند براي آنها صادر نگرديده است.
5. امور مربوط به تنظيم اجارات املاك موقوفه
6. امور مربوط به تنظيم صلح نامه و پي گيري پروانه ساخت املاك واگذار شده از سوي افراد

* فعاليتهاي متفرقه :
 
1- انتشار بروشور حقوقي در جهت افزايش اطلاعات حقوقي كاركنان دانشگاه .
2- صدور دستورالعملهاي حقوقي در خصوص نحوه برخورد واحدها و مراكز مختلف تابعه دانشگاه با حوادث ، درگيريها و معطوف آنها به موضوعات حقوقي .