ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5811
بازديدکنندگان امروز: 1040
کل بازديدکنندگان: 5670847
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.0937 ثانيه
دستورالعملها

 دستورالعملها
دستورالعمل تهیه و تحویل البسه کارکنان سال 1392
دستورالعمل تهیه و تحویل البسه کارکنان سال 1393
دستورالعمل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393
دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه طرح PMS
دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه حق کارشناسی صدور پروانه
دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه حق محرومیت از مسئولیت فنی
دستورالعمل ممنوعیت خرید کالاهای خارجی
دستورالعمل اجرایی طرح نظام نوین اداره بیمارستانها
دستورالعمل نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات سال 1393
دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک
دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیئت علمی
دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین های معتبر
دستورالعمل پیش پرداخت و علی الحساب
دستورالعمل حسابداری چکهای ارائه نشده و واریزیهای نامشخص به بانک
دستورالعمل اجرائی ماده "99" آئین نامه مالی و معاملاتی
دستورالعمل افزایش ضریب حقوق و مزایای سال 1394
دستورالعمل نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1394
دستورالعمل نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات سال 1394
دستورالعمل ضوابط اجرایی بودجه سال 1394
دستورالعمل آموزشی استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)