ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5057
بازديدکنندگان امروز: 1723
کل بازديدکنندگان: 5781675
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.2655 ثانيه
وظايف كميته

وظايف كميته پذيرش و بررسي پيشنهادات

 

1.    تنظیم، تصویب و تغییر یا اصلاح آئین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر دستورالعملهای داخلی مورد نیاز کمیته و ارسال آن جهت تصویب کمیسیون تحول اداری

2.    انتخاب و تهیه فهرست کارشناسان و متخصصین و تعیین گروههای کارشناسی برای بررسی فنی و اجرایی پیشنهادهای دریافت شده

3.    اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد و مشارکت در پیشبرد اهداف کمیته

4.    ساماندهی نحوه دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ به پیشنهاددهندگان و نظارت بر انجام امور اجرایی پیشنهادات پذیرفته شده

5.    بررسی پیشنهادهای دریافت شده به منظور توزیع آنها میان کارشناسان و متخصصان و گروههای کارشناسی و یا تشخیص و صدور رأی نهایی.

6.    ارجاع طرح های پیشنهادی به افراد یا گروههای کارشناسی از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها در صورت لزوم

7.    دریافت نظرهای کارشناسی و تصمیم گیری درباره امتیازبندی آنها و تصویب پیشنهادها در صورت داشتن شرایط لازم

8.    نظارت و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و گزارش دهی آن به کمیسیون تحول اداری

9.    تعیین پاداش پیشنهادات تصویب شده و حق الزحمه کارشناسی

10.                      تعیین نحوه پرداخت حق حضور در جلسه کارشناسان و صاحب نظران مدعو و پیشنهاد به کمیسیون تحول اداری جهت تصویب نهایی

11.                      تعیین بهترین پیشنهادها، بهترین کارشناسان و بهترین مجریان و اعلام به کمیسیون تحول اداری جهت تأیید و اعطای جوایز ویژه بر اساس دستورالعمل مربوطه

12.                      اطلاع رسانی فعالیت های کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به پرسنل

13.                      بررسی سایر موارد پیشنهادی از سوی مراجع ذیربط استانی و کشوری و یا حوزه تحول اداری دانشگاه در زمینه نظام پیشنهادها برای تصمیم گیری

 

تبصره1: عدم پذیرش پیشنهاد از سوي شورا بدون ارائه دليل، مورد قبول نمی باشد.


تبصره 2: شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به گروه کارشناسی و یا کمیته های تخصصی واگذار نماید.