ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5250
بازديدکنندگان امروز: 116
کل بازديدکنندگان: 5795103
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 1.1406 ثانيه
وظايف كميته

كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه، مسئول تضمين رعايت قوانين و مقررات ابلاغي وزارت متبوع و مصوبات هيأت امنا در كليه انتصابات،‌ تغيير عناوين، ارتقا و تنزل طبقات و جابجايي افراد در مشاغل مختلف مي باشد.

 

وظايف كميته طبقه بندي مشاغل

 

1.     بررسي و تأييد ارتقاء طبقه و رتبه شغلي كاركنان

2.     بررسي و اتخاذ تصميم در مورد كليه پيشنهادات دريافت شده از واحدهاي تابعه در خصوص اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل بر اساس مصوبات.

3.     تخصيص پستها يا مشاغل سازماني به رشته هاي شغلي طرحهاي طبقه بندي مشاغل و تعيين جايگاه و سطوح مستخدمين در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي مربوطه.

4.     نظارت و كنترل مدارك ارائه شده به كميته و تشخيص تجربه،‌ مدرك تحصيلي،‌ دوره هاي آموزشي،‌ كارآموزي،‌ سوابق تجربي و غيره بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرحهاي طبقه بندي مشاغل.

5.     بررسي پيشنهادات لازم در زمينه اصلاح طرحهاي طبقه بندي مشاغل به منظور جاري نگهداشتن طرحها و انطباق آن با نيازهاي استخدامي دانشگاه و ارائه به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع

6.     بررسي و تأييد دوره هاي آموزشي و يا كارآموزي و محتوي دوره ها از نظر انطباق با طرحهاي طبقه بندي مشاغل

7.     نظارت بر تعيين مشاغل مستخدمين رسمي،‌پيماني و قرارداد كار معين از لحاظ شرايط تصدي

8.     نظارت و كنترل مجوزهاي استخدامي و انطباق آن با شرايط و ضوابط مربوط

9.     نظارت بر امر انتصابات و ارتقا و تنزل كاركنان با توجه به قوانين و مقررات موجود و ضوابط طرحهاي طبقه بندي مشاغل

10. بررسي و تأييد كليه پيشنهادات مرتبط با ارتقا مستخدمين دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب

11. نظارت بر صحت صدور كليه احكام استخدامي دانشگاه

12. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل

13. تشخيص تجربه مشابه

14. انجام كليه اموري كه حسب قوانين و مقررات مختلف و در چهارچوب آن به كميته محول مي شود.