ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4366
بازديدکنندگان امروز: 1008
کل بازديدکنندگان: 5670815
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.2031 ثانيه
وظايف كميته

وظايف كميته آموزش وتوانمندسازي دانشگاه

1- اجرای سیاستها و مصوبات کمیته راهبری

2- بررسي، تعيين وتصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه

3- بررسي وتاييد نهايي نيازهاي آموزشي دانشگاه براساس تحليل سازمان، شغل وفرد و صدور مجوز

4- بررسي وتصويب برنامه هاي آموزش دانشگاه اعم ازبرنامه راهبردي، میان مدت و کوتاه مدت

5- بررسي و تعیین حداقل یک درصد از کل اعتبارات دانشگاه جهت پیشبرد برنامه های آموزش و توانمندسازي

6- بررسي وپيگيري هزينه كرد اعتبارات آموزش پيش بيني شده در بودجه سنواتي دانشگاه براي آموزش و توانمندسازي براساس برنامه‌هاي مصوب.

7- بررسي وتاييد دستورالعمل ها ورويه هاي آموزشي مورد نيازدانشگاه

8- بررسي و تاييد محتوا و مواد آموزشي مورد نياز دوره‌هاي آموزشي به صورت چاپي و الكترونيكي بر اساس سرفصل‌هاي آموزشي مصوب

9- بررسی و انتخاب مؤسسات مجري و يا مشاور(ذیصلاح) در حوزه فرایند آموزش

10- تعيين سياست هاي برخورداري از سازوكارهاي انگيزشي در چارچوب قوانين و مقررات

11- بررسي، تأييد و صدور گواهينامه های نوع دوم (به استثناء گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح 2)

12- همکاری با نماینده کمیته راهبری جهت نظارت بر فرآیند صدور گواهينامه‌های نوع دوم

13- تعیین پاداش ویژه در جهت ایجاد انگیزه‌های لازم برای عوامل اجرایی آموزش

14- پاسخگویی و ارائه صورت جلسات و گزارش‌های کمیته آموزش به صورت ادواري به کمیته راهبری آموزش و هیات رئیسه دانشگاه

15- تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزش و نظارت بر حسن اجرای آموزش توسط واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

16- بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب برای انجام اقدامات اصلاحی

17- اعطای بورسهای آموزشی بر اساس دستورالعمل ابلاغی از کمیته راهبری

18- بررسی و تایید حق الزحمه اساتید در موارد خاص( خارج از ضوابط تعیین شده)

19- انجام ساير وظايفي كه براساس نظام آموزش منابع انسانی مشخص مي‌شود و يا موارد پيشنهادي از سوي دانشگاه در حوزه آموزش و توانمندسازي منابع انسانی