ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9084
بازديدکنندگان امروز: 173
کل بازديدکنندگان: 5787135
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 1.0937 ثانيه
قوانین و آئین نامه ها

 قوانین و آئین نامه ها
قانون بودجه 84
قانون بودجه 85
قانون بودجه 86
قانون بودجه 87
قانون بودجه 88
قانون بودجه 89
قانون بودجه 90
قانون بودجه 91
قانون بودجه 92
قانون بودجه 93
قانون بودجه 94
قانون بودجه 95
قانون بودجه 96
قانون بودجه 97
قانون بودجه 98
ضوابط اجرایی قانون بودجه 87
ضوابط اجرایی قانون بودجه 88
ضوابط اجرایی قانون بودجه 89
ضوابط اجرایی قانون بودجه 90
ضوابط اجرایی قانون بودجه 91
ضوابط اجرایی قانون بودجه 92
ضوابط اجرایی قانون بودجه 93
ضوابط اجرایی قانون بودجه 94
ضوابط اجرایی قانون بودجه 95
ضوابط اجرایی قانون بودجه 96
ضوابط اجرایی قانون بودجه 97
قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه
آئین نامه مالی و معاملاتی 90
قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل تکمیل فرمهای موافقتنامه
دستورالعمل نظام جامع توزیع درآمد اختصاصی در مراکز درمانی
دستورالعمل استقرار نظام مدیریت عملکرد
آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
آئین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیئت علمی
تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیتها قانون بودجه ٩٣
قانون بودجه بخش سلامت 1393