ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8200
بازديدکنندگان امروز: 1825
کل بازديدکنندگان: 5778422
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.0469 ثانيه
وظایف کمیته

 

وظایف کمیته تخصصی آموزش و بهسازی نیروی انسانی :

 

1. اجرای سیاستها و مصوبات کمیته راهبری

 

2. بررسي، تعيين وتصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه

 

3. بررسي وتاييد نهايي نيازهاي آموزشي دانشگاه براساس تحليل سازمان، شغل و فرد و صدور مجوز

 

4. بررسي وتصويب برنامه هاي آموزش دانشگاه اعم ازبرنامه راهبردي، میان مدت و کوتاه مدت

 

5. بررسي و تعیین حداقل یک درصد از کل اعتبارات دانشگاه جهت پیشبرد برنامه های آموزش و توانمندسازي

 

6. بررسي وپيگيري هزينه كرد اعتبارات آموزش پيش بيني شده در بودجه سنواتي دانشگاه براي آموزش و توانمندسازي براساس برنامه‌هاي مصوب.

 

7. بررسي وتاييد دستورالعمل ها ورويه هاي آموزشي مورد نياز دانشگاه

 

8. بررسي و تاييد محتوا و مواد آموزشي مورد نياز دوره‌هاي آموزشي به صورت چاپي و الكترونيكي بر اساس سرفصل‌هاي آموزشي مصوب

 

9. بررسی و انتخاب مؤسسات مجري و يا مشاور(ذیصلاح) در حوزه فرایند آموزش

 

10. تعيين سياست هاي برخورداري از سازوكارهاي انگيزشي در چارچوب قوانين و مقررات

 

11. بررسي، تأييد و صدور گواهينامه های نوع دوم (به استثناء گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح 2)

 

12. همکاری با نماینده کمیته راهبری جهت نظارت بر فرآیند صدور گواهينامه‌های نوع دوم

 

13. تعیین پاداش ویژه در جهت ایجاد انگیزه‌های لازم برای عوامل اجرایی آموزش

 

14. پاسخگویی و ارائه صورت جلسات و گزارش‌های کمیته آموزش به صورت ادواري به کمیته راهبری آموزش و هیات رئیسه دانشگاه

 

15. تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزش و نظارت بر حسن اجرای آموزش توسط واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

 

16. بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب برای انجام اقدامات اصلاحی

 

17. اعطای بورسهای آموزشی بر اساس دستورالعمل ابلاغی از کمیته راهبری

 

18. بررسی و تایید حق الزحمه اساتید در موارد خاص( خارج از ضوابط تعیین شده)

 

19. انجام ساير وظايفي كه براساس نظام آموزش منابع انسانی مشخص مي‌شود و يا موارد پيشنهادي از سوي دانشگاه در حوزه آموزش و توانمندسازي منابع انسانی