ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9008
بازديدکنندگان امروز: 1757
کل بازديدکنندگان: 5781709
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.0468 ثانيه
پرسش های متداول

این صفحه در حال تکمیل است.

1- روند ارتقاء رتبه کارکنان به چه صورت می باشد؟

در صورتی که کارمند دارای شرایط زیر باشد با مراجعه به واحد طبقه بندی مشاغل در ستاد و در بیمارستانها به اداره کارگزینی و اعلام شرایط و تکمیل فرم مربوطه، ارتقاء رتبه صورت می گیرد.

 1- به کارکنانی که دارای مشاغل کارشناسی هستند ، هر 6 سال یکبار یک رتبه تعلق می گیرد،که به ترتیب عبارتند از : رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، عالی و خبره.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه پایه عبارت است از : 6 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی كه دو سوم آن تخصصي باشد- کسب حداقل 60% نمره ارزشیابی.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه ارشد عبارت است از: 12 سال تجربه مربوط و مشابه – گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه پایه كه دو سوم آن تخصصي باشد– کسب حداقل 70% نمره ارزشیابی.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه خبره عبارت است از : 18 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه ارشد كه دو سوم آن تخصصي باشد– کسب حداقل 80% نمره ارزشیابی – تکمیل فرم خلاصه اطلاعات کارکنان توسط شخص کارمند.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه عالی عبارت است از : 24 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه خبره كه دو سوم آن تخصصي باشد– کسب حداقل 85% نمره ارزشیابی – 40 صفحه مستندسازی تجربیات – نامه تأئيديه مستندات توسط معاونت تخصصي.

 

 

2- کارکنانی که دارای مشاغل کاردانی هستند تنها تا رتبه ارشد قابل ارتقاء می باشند. شرایط ارتقاء رتبه در مورد این دسته از کارکنان عبارت است از :

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه پایه عبارت است از : 8 سال تجربه مربوطه مشابه –گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی كه دو سوم آن تخصصي باشد – کسب حداقل 60% نمره ارزشیابی
  • شرایط ارتقاء به رتبه ارشد عبارت است از : 20 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه پایه كه دو سوم آن تخصصي باشد– کسب حداقل 70% نمره ارزشیابی

 

 


2- روند ارتقاء طبقه کارکنان به چه صورت می باشد؟

شرط ارتقاء طبقه مشاغل کارشناسی هر 4 سال یکبار و حداکثر 6 طبقه می باشد و شرط ارتقاء طبقه مشاغل کاردانی و پایین تر هر 5 سال یکبار و حداکثر 5 طبقه می باشد و مدارك تحصيلي پايان دوره ابتدايي هر 6 سال يكبار و حداكثر 4 طبقه مي باشد.

 

3- تجربه بخش خصوصی کارکنان در چه صورتی قابل محاسبه می باشد؟

در صورتی که تجربه بخش خصوصی کارمند با پست فعلی او مربوط و مشابه باشد ، با مراجعه فرد به واحد طبقه بندی مشاغل در ستاد و در بیمارستانها به اداره کارگزینی محل خدمت و تکمیل فرم مربوطه ، استعلام صورت می گیرد. 

4- كدام دسته از كاركنان مشمول نظام آموزش كاركنان می باشند ؟‌

 تمامي شاغلين رسمي، پيماني و قراردادي ( اعم از مديران  و كاركنان) كه به اختصار كارمندان ناميده مي شوند مشمول نظام آموزش كاركنان می باشند.

5- دوره هاي آموزشي بلند مدت را تعريف كنيد؟

 آموزشهايي كه مدت آن بيشتر از يكسال بوده و براي افزايش دانش و مهارتهاي فرد جهت ايفاي نقش جديد ارائه مي گردد.

6- دوره هاي آموزشي كوتاه مدت را تعريف كنيد؟

 آموزشهايي كه مدت آن كمتر از يكسال بوده و با محتوي آموزش شخص به منظور ايجاد مهارت، افزايش دانش و يا تغيير نگرش ارائه مي گردد.

7- آموزش پودماني را تعريف كنيد؟

تخصص هاي شغلي هستند كه در قالب مهارتهاي مستقل و جدا از هم به كارمندان آموزش داده مي شود و هرآموزش ضمن ایجاد مهارت و دانش خاص در كارمند  منجر به ايجاد يك مهارت و يا دانش جديد خواهد شد.

8- منظور از آموزشهاي بدو انتصاب چيست؟

 آموزشهايي است كه گذراندن آنها قبل يا در سال اول انتصاب به پستهاي سرپرستي و مديريتي ضروري است.

9- منظور از بورس آموزشي چيست؟

 فرصت و امكاني است كه از طريق مراجع ذي صلاح در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد و كارمندان مي‌توانند در يك يا چند دوره آموزش كوتاه مدت كه با شغل ،وظايف جاري يا آينده آنان ارتباط داشته پس از تایید كمیته آموزش در دوره های مربوطه شركت نمايند.

10- شناسنامه آموزشي چيست؟

 كاربرگ الكترونيكي است شامل اطلاعات پرسنلي، آموزشهاي مورد نياز، آموزشهاي گذرانده شده و معادل سازي فعاليتهاي علمي مرتبط با شغل كارمند مانند (تأليف، تحقيق، ترجمه و تدريس و ...)

11- موارد استفاده شناسنامه آموزشي را بیان كنید؟

 در ارتقاء، انتصاب و ارزشيابي عملكرد كارمندان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  ونهایتاًبه عنوان مدرك تمامی دوره های گذرانده شده قابل احتساب می باشد.

12- گواهينامه آموزشي چيست؟‌

 برگه اي است كه در پايان دوره آموزشي در ازاء كسب نمره قبولي به هر يك از شركت كنندگان اعطا مي‌شود.

13- مشخصات گواهي نامه آموزشي را بيان كنيد؟‌

1-   اطلاعات شخصي شركت كننده 2- عنوان دوره، سمينار و ... 3- شماره مجوز برگزاري 4- زمان برگزاري 5- مدت دوره 6- نمره كسب شده7- شماره وتاریخ دبیرخانه واحد صادر كننده 7- امضاي بالاترين مقام منابع انساني دانشگاه

14- درج نمره قبولي در گواهينامه هاي آموزشي الزامي است؟

بلی .برای تمامی دوره ها به استثنای گواهينامه هاي آموزشي صادره كه در قالب همايش يا سمينار برگزار مي‌گردند و گواهینامه های آموزشی صادره از طرف دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكی كه برای مشمولین مربوطه صادر می گردد الزامي مي‌باشد. 

15- گواهينامه هاي نوع اول را تعريف كنيد؟

گواهينامه اي است كه پس از پايان هر دوره به شركت كنندگاني كه در ارزشيابي آن دوره موفق شده اند اعطا گردد.

16- گواهينامه نوع دوم را تعرف كنيد؟

 گواهينامه اي است كه با گذراندن دوره های آموزشی ، كسب گواهينامه نوع اول، رعایت حد نصاب ساعات آموزشی در هر مقطع تحصیلی ، انجام فعاليتهاي علمي مرتبط با شغل كارمند (تأليف، تحقيق، ترجمه و تدريس و ...)  ودر صورت نیاز شركت در آزمون جامع پس از تأييد كميته آموزش به فراگيران اعطا مي شود.

17- آيا كارمندان جهت شركت در دوره هاي آموزشي كه توسط موسسات دولتی یا خصوصی  برگزار می گردد موظف به پرداخت هزينه اجراي دوره مي باشند؟

 در صورتی كه با هماهنگی واحد آموزش در دوره های مربوطه شركت نمایند صرفاً درصورت عدم كسب نمره قبولي مكلف به پرداخت هزينه اجراي دوره مي باشند.

18- آيا كارمندان با ابلاغ انشايي مجاز خواهند بود علاوه بر آموزش هاي شغلي و مرتبط با پست سازماني دوره هاي آموزشي مرتبط با ابلاغ صادره را نيز طي نمايند؟‌

 صرفاً مديران و سرپرستان مجاز به طي دوره هاي آموزشي مرتبط با ابلاغ هاي صادره با رعايت سقف سالانه آموزش مي باشند.

19- آيا گواهي هاي صادره كه از طرف مؤسسات آموزشي معتبر براي كارمندان صادر مي شود مشمول امتيازات آموزشي مي‌گردد؟

در صورتي كه شركت كاركنان  در دوره های آموزشی كه از طرف موسسات معتبر( دولتی یا خصوصی) برگزار می گردد  با موافقت ومعرفی واحد آموزش صورت پذيرفته باشد گواهينامه صادره قابل قبول است  .

20- گواهينامه هاي آموزشي كه فرد قبل از استخدام در موسسات آموزشي مطابق نيازهاي آموزشي شغلي كسب كرده قابل محاسبه در شناسنامه آموزشي مي باشد؟

  اینگونه افراد چنانچه در آزمون پايان دوره آموزشهاي شغلي مورد نياز دانشگاه كه  در هر سال با هماهنگي واحد آموزش برگزار مي گردد شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند گواهي هاي صادره قبل از استخدام قابل محاسبه در شناسنامه آموزشي خواهد بود.

ضمناً افرادی كه در زمان  قراردادی یا تبصره ای با دانشگاه، اقدام به طی آموزشهایی با هماهنگی واحد آموزش كاركنان می نمایند، در صورتی كه دوره های طی شده كاملاً با دوره های آموزشی پیش بینی شده شغل مورد تصدی مطابقت داشته باشد پس از استخدام قابل محاسبه در شناسنامه آموزشي آنان مي باشد.

21- در چه صورت واحدهاي تابعه دانشگاه مي توانند اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نمايند؟

  در صورتی كه دوره هاي درخواست شده آنان براساس نياز سنجي آموزشي طراحي و تدوين شده باشد ونهایتاً توسط كميته آموزش دانشگاه به تأييد رسيده باشد.

22- آيا كاركنان ملزم به شركت در دوره هاي آموزشي كه بعد از وقت اداري يا ساعات موظف برگزار مي گردد مي‌باشند؟

 بلی كاركنان ملزم به شركت در اين گونه دوره ها مي باشند ليكن به مدت حضور آنان در كلاسها بايد فوق العاده اضافه كار ساعتي برابر مقررات مربوطه پرداخت گردد.

23- آیا به كارمندان جهت شركت در دوره هاي آموزشي فوق العاده مأموريت تعلق مي گيرد؟ 

صرفاً آن دسته از كاركناني كه براي شركت در دوره مجبور به ترك منطقه جغرافيايي محل اشتغال با مسافت بیشتر از 50كیلومتر برای مشمولین قانون كار وبیشتر از 30كیلومتر برای كارمندان رسمی وپیمانی اعم از داخل و خار ج كشور فوق العاده مأموريت تعلق مي‌گيرد.

24- اعطاي مأموريت ساعتي و يا روزانه به كارمندان جهت شركت در كلاس هاي آموزشي مجازي وجاهت قانونی دارد؟‌

خير،‌به دليل اينكه بهره گيري كاركنان از دانشهاي مختلف آموزش مجازي محدود به زمان و مكان خاصي نمي باشد اعطاي مأموريت ساعتي يا روزانه مجاز نمي باشد.

25- انواع گواهينامه نوع دوم را نام ببريد؟

1-    گواهينامه مهارتي 2- گواهينامه تخصصي 3- گواهينامه تخصصي پژوهشي  سطح يك 4- گواهينامه تخصصي پژوهشي سطح دو

26- هر كارمند در طول دوره خدمتي چند سطح از گواهينامه نوع دوم را مي تواند دريافت كند؟

 هر كارمند حداكثر دو سطح از گواهينامه نوع دوم رامی تواند  دريافت ‌كند.

 

27- در راستای رفاه حال کارمندان دانشگاه چه تسهیلاتی وجود دارد؟

28- شرایط و نحوه دریافت وام توسط همکاران دانشگاه؟ 

29- هر کارمند در طول یکسال از چند روز مرخصی استحقاقی می تواند استفاده کند؟

30- شرایط استفاده از حمایت قضائی از کارکنان دولت در محاکم قضائی چیست؟

31- در صورتیکه در محیط اداری مشکلی قضائی بوجود آید مانند درگیری و اخلال در نظم یا سرقت و  یا اختلاس و ... چه اقداماتی را باید انجام داد؟

32- قبل از واگذاری یک بخش دولتی به بخش خصوصی چه مراحل باید طی شود؟

33- جهت مستند سازی املاک و ساختمان های دولتی چه کارهایی را باید انجام داد؟

34-  در صورت نیاز به تنظیم قرارداد چه فرآیندی باید طی شود تا قرارداد تنظیمی قابل اجرا و استناد باشد؟

35- انواع معاملات دولتی چیست و چگونه باید عمل شود؟

36- وظیفه هر کارمند در راستای حفظ بیت المال و اموال تحویلی چیست؟

37-  مرجع قانونی صادر کننده مجوز خرید تجهیزات پزشکی کیست؟

38- جهت نگهداری از تجهیزات پزشکی چه ضوابطی باید رعایت شود؟

39- نکاتی درباره ردیف های حقوقی در احکام کارگزینی ؟

40- شرایط دریافت اضافه کاری چیست؟

41- اطلاعاتی در خصوص کسوراتی که از حقوق کارمندان کسر می شود؟

42- شرایط و نحوه استفاده از بیمه تکمیلی؟

43- پیمانکاران پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی به چه صورت انتخاب می شوند ؟

44-  در حال حاضر پروژه های در دست ساخت دانشگاه چیست؟

45-  اطلاعات زیر بنایی و هزینه تمام شده پروژه ها؟

46-  نحوه رسیدگی به صورت وضعیت ها به چه صورت است؟