ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 17062
بازديدکنندگان امروز: 552
کل بازديدکنندگان: 5794025
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.3281 ثانيه
فرصت‌ها و تهدیدها
بررسی فرصت‌ها و تهدیدها

  عنوان وزن
(100 ـ 0)
ضريب
4 ـ 1
RW
  فرصت ها(O)      
1 موقعيت استان قم از لحاظ سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي  8 4 32
2 استفاده از ظرفيت هاي ماده 49 برنامه چهارم قانون توسعه  7 4 28
3 امكان استفاده از بخش خصوصي در واگذاري امور  5 3 15
4 واگذاري بيمارستان شهيدبهشتي و فرقاني به دانشگاه علوم پزشكي قم  5 3 15
5 موقعيت خاص استان قم از لحاظ جغرافيايي و نزديكي به مركز و تك شهرستاني بودن استان  4 3 12
6 ديد مثبت مسئولين كشور به استان قم  6 4 24
7 مصوبات مجلس مبني بر افزايش نيرو در طول برنامه چهارم توسعه  2 3 6
8 افراد خير در استان  3 3 9
9 سهولت بهره گيري از فناوري اطلاعات در استان  4 3 12
10 موافقت كليه مسئولين با ايجاد طرح پرديس دانشگاهي  4 3 12

  تهديدهاT      
1 پايين بودن سرانه بهداشت و درمان  7 1 7
2 عدم اختصاص بودجه جاري به بيمارستان حضرت معصومه (س)  8 1 8
3 سیستم مدیریت مبتنی برعملکرد 3 2 6
4 افزايش نامتناسب تعرفه هاي درماني نسبت به افزايش هزينه ها و عدم وصول مطالبات به موقع  4 2 8
5 شکاف در سیاستهای پرداخت بر اساس قوانین و مقررات 6 1 6
6 تفسير و برداشت هاي گوناگون ذيربط از قوانين و دستورالعمل ها بین سازمانی  3 2 6
7 رشد بالاي مهاجر پذيري و حاشيه نشيني در استان  5 1 5
8 اوقافي بودن بسياري از املاك در اختيار دانشگاه  6 1 6
9 غیراستاندارد بودن فضاهای فیزیکی ساختمانهای بهداشتی درمانی 6 1 6
10 كمبود و كم تجربگي بخش خصوصي در استان  4 2 8
    100 47 231
   دانلود : mt2.xls           حجم فایل 18 KB