ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10505
بازديدکنندگان امروز: 80
کل بازديدکنندگان: 5787042
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.0163 ثانيه
وظایف و اختيارات

کمیسیون تحول اداری دانشگاه بعنوان عنصر اصلی در حوزه تحول اداری دانشگاه و بعنوان نهاد مسئول سیاست گذاری و برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد دانشگاه در زمینه برنامه های ده گانه تحول در نظام اداری وظیفه دارد با توسعه رویکردها و روش ها و برنامه های مناسب ساختاری و مدیریتی همگام با سایر عناصر علمی و اجرایی دانشگاه را در انجام مأموریت ها و دست یابی به اهداف کلان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سلامت یاری رساند.

وظایف کمیسیون تحول اداری

 

1. پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه های ذیربط


2. زمینه سازی برای اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب


3. بررسی و برآورد اعتبار موردنیاز برای اجرای برنامه های تحول اداری


4. بررسی و تأیید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارائه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذیربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری


5. بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری


6. بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارائه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


7. بررسی و تأیید همایش های موردنیاز سازمان یا موسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات


8. نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرآیندها و روشهای مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا موسسه


9. شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری سازمان یا موسسه به بخش غیردولتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط


10. ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذیربط


11. نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه


12. تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا موسسه و ارائه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذیربط