ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11859
بازديدکنندگان امروز: 114
کل بازديدکنندگان: 5795101
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 0.9687 ثانيه
بایگانی پرسنلی

خلاصه اي از خدمات قابل ارايه توسط واحد بايگاني پرسنلي

 

 1. تشكيل پرونده پرسنلي جاري و راكد مربوط به پرسنل جديد الاستخدام ، مشمول خدمت پزشكان و پيراپزشكان و انتقالي

2 . ثبت شماره و مشخصات پرونده ها در سيستم بايگاني

3.كنترل نامه ها ، پرينت ، درج و بايگاني كليه مكاتبات پرسنلي مربوطه در پرونده هاي پرسنلي جاري و راكد

4 . بايگاني تقديرنامه ، احكام كارگزيني، فرم هاي ارزشيابي ساليانه پرسنل در پرونده هاي پرسنلي

5. برگ شمار و آماده سازي پرونده هاي در دست ارسال و ...

6. انجام كليه مكاتبات مربوط به دريافت و ارسال پرونده هاي پرسنلي با واحد هاي تابعه و دانشگاه هاي سراسر كشور ,...

7. تحويل  گواهي پايان طرح و دريافت رسيد از پرسنل طرحي كه خدمت زمان طرح خود را به پايان رسانيده اند .  

8. پاسخگويي به كليه همكاران محترم دانشگاه  و آماده سازي و تحويل پرونده پرسنلي اشخاص به همكاران محترم حوزه مديريت منابع انساني

9. پاسخگويي به مسئولين و همكاران محترم حوزه معاونت آموزشي دانشگاه و...

10 . پاسخگويي به همكاران محترم اداره بازنشستگي و آماده سازي و تحويل پرونده هاي راكد پرسنلي به آن واحد