شرایط تفاهم نامه :

  1. -     استفاده از کلیه امکانات و خدمات غذایی و رفاهی و پذیرایی با 19 درصد تخفیف نسبت به هر فاکتور (شامل 10  درصد تخفیف در فاکتور خرید وحذف 9درصد مالیات بر ارزش افزوده ) و بدون حق سرویس و حق ورودی.

 

آدرس: قم خیابان 19 دی ک 11 تلفن : 02537701394