تماس با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه
 

 

تلفن

فکس

داخلی از طریق تماس با شماره دانشگاه 

دفتر معاون توسعه (دکتر اکرمی)

31071340

31071338

340

دفتر کارشناس معاونت (آقای محمدی)

31071386

---

386

دفتر مدیریت امور مالی (آقای مهری)

31071327

31071327

327-107

دفتر مدیریت امور بودجه (آقای حمیدی پارسا)

37702522

37702522

356

دفتر مدیریت منابع انسانی (آقای حیدری)

31071352

---

352

دفتر مدیریت امور عمومی (آقای احمدی)

31071290 ---
290

دفتر مدیریت توسعه و تحول اداری (آقای سیار)

31071325

---

325

دفتر حقوقی (اقای منصوری)

31071256

31071322

256

دفترفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی (آقای محمدی)

31071301 31071301 302-301

 

 تماس با واحدها و قسمتهای مختلف معاونت توسعه و منابع انسانی از طریق شماره های داخلی دانشگاه
 شماره تلفنهای دانشگاه علوم پزشکی قم      کد قم 025


  37726688 37706408 37724965 37726029 37726290 37706485 37727171 37706484

 

تلفن مستقیم

خط داخلی از طریق تماس با شماره دانشگاه

کارشناسان بودجه

31071355

354 - 355

کارگزینی هیأت علمی - کارگزینی

31071353

353

امور پرسنلی

31071352

357

واحد آموزش ضمن خدمت

31071358

358

بایگانی امور اداری

31071359

359

امور رفاهی (مشهد و بیمه تکمیلی)

31071239

239

واحد نقل و انتقالات

31071363

363

طرح و لایحه

31071350

350

امور استخدام

31071361

361

امور تشکیلات و روشها

31071360

360

اداره اموال

31071345

382 - 345

اداره اعتبارات

31071343

343

اداره رسیدگی

31071342

342

اداره درآمد

31071337

337

امور مالی بازنشستگان

31071351

351

اداره دریافت و پرداخت

31071347

347

اداره امور حقوقی، قراردادها و املاک 31071326 326

 

نشاني:

       قم . خيابان لواساني ( ساحلي ) – طبقه سوم - معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی    كدپستي 37185 صندوق پستي 3756

نشانی اینترنتی :   http://logistic.muq.ac.ir