• 1400/04/06 - 07:51
  • 106
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

دومین جلسه مدیریت سبز برگزار شد

دومین جلسه مدیریت سبز در روز دوشنبه 1400/3/26 در دفتر معاونت توسعه و منابع با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید.

مدیریت سبز

دومین جلسه مدیریت سبز برگزار شد 

دومین جلسه مدیریت سبز در روز دوشنبه 1400/3/26 در دفتر معاونت توسعه و منابع با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید. 

 

در این جلسه مراحل اجرای مدیریت سبز در دانشگاه طبق دستورالعمل سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت که مقرر گردید قبل از هر گونه عملیات اجرایی مرتبط با پیاده سازی نظام مدیریت سبز وضعیت موجود دستگاه ، متناسب با شاخص های ارزیابی در قالب چک لیست های عملیاتی شناسایی و خودممیزی شود. مرکز آموزشی درمانی کامکار- عرب نیا، ستاد دانشگاه، دانشکده بهداشت، پایگاه بهداشت پردیس، چمران، سلفچگان، کوه سفید، دستجرد، نایه جهت پایلوت انتخاب شدند. 

در آخر در خصوص آموزش عمومی مدیریت سبز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد بسته آموزشی مدیریت سبز توسط دانشکده بهداشت تهیه و تنظیم گردد. 

  • گروه خبری : مدیریت سبز
  • کد خبر : 44744

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید