ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12549
بازديدکنندگان امروز: 1168
کل بازديدکنندگان: 5390323
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 1.2636 ثانيه
شرح وظايف
شرح وظايف
- انجام مطالعات لازم درزمينه طرح هايي در رابطه با روش هاي نوين سازماندهي و مديريت واحدهاي دانشگاه به منظور هم سويي با جامعه انقلاب اسلامي و نيل به هدف نهايي دانشگاه
 
- مطالعه و بررسي روش هاي تقليل هزينه هاي دانشگاه با در نظر گرفتن به حداكثر رسانيدن كميت و كيفيت بازده دانشگاه
 
- مطالعه و بررسي روش هاي بهبود بازده نيروها و منابع موجود دانشگاه با در نظر گرفتن به حداكثر رسانيدن كميت و كيفيت بازده دانشگاه
 
- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه براساس سياست ها و ضوابط بودجه كل كشور پيشنهادات واحدهاي دانشگاه و احتياجات پيش بيني شده آتي
 
- ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدهاي تابعه
 
- نظارت بر اجراي صحيح مقررات بودجه از طريق ارائه راهنمائي هاي لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها