ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2210
بازديدکنندگان امروز: 67
کل بازديدکنندگان: 3825189
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 1.4664 ثانيه
وظايف كميته

در صورتي كه كارمند به نتيجه ارزيابي خود معترض باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ رؤيت فرم نهايي در سال ارزيابي،‌ بايد نسبت به تكميل فرم اعتراض به نتيجه ارزيابي عملكرد كاركنان و ارائه مستندات به واحد متولي ارزيابي عملكرد اقدام نمايد. كاركناني كه بعد از مهلت تعيين شده نسبت به نتيجه ارزيابي معترض شوند اعتراض آنها قابل رسيدگي نخواهد بود.

 

كميته پاسخگويي به اعتراضات نتايج ارزيابي عملكرد به منظور رسيدگي به موارد اعتراضي نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان تشكيل مي گردد. اين كميته پس از بررسي نتايج تحقيقات به عمل آمده، با اكثريت آراء تصميم خود را مبني بر تأييد و يا تغيير نتيجه ارزيابي كارمند شاكي حداكثر ظرف مدت دو ماه اعلام مي كند.