برگزاری سومین دوره مجمع عمومی انتخابات روسای هیئت های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی قم

برگزاری سومین دوره مجمع عمومی انتخابات روسای هیئت های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی قم

عقد تفاهم نامه با فروشگاه‌های لوازم تحریر و نوشت افزار

عقد تفاهم نامه با فروشگاه‌های لوازم تحریر و نوشت افزار

 معلم شاپ (فروشگاه کالای دیجیتال) خرید اقساطی با شرایط ویژه

معلم شاپ (فروشگاه کالای دیجیتال) خرید اقساطی با شرایط ویژه

اولین جلسه کمیته کارشناسان بهداشت محیط معاونت توسعه مدیریت و منابع

اولین جلسه کمیته کارشناسان بهداشت محیط معاونت توسعه مدیریت و منابع

آمار معاونت

تعداد مدیریت

میز خدمت

مراکز رفاهی طرف قرارداد و تفاهم نامه

آموزش ضمن خدمت

سامانه فیش حقوقی

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه آموزش کارکنان

مـیز خدمـت